14 Lúnasa 2019

#DúnnanGallAbú

Lá Giolcaireachta

Lá Giolcaireachta

14 Lúnasa 2019

Glac páirt ann!

Tá Nasc Dhún na nGall ag reáchtáil lá giolcaireachta #DúnnanGallAbú ar an 14 Lúnasa. Tá muid ag iarraidh an oiread daoine agus is féidir, in Éirinn agus thar lear, teachtaireachtaí a chur suas faoin chontae iontach s’againne. Tá do chuidiú de dhíth orainn leis seo a dhéanamh.

Tá @Donegal_Connect ar lorg tacaíochta ó:

Daoine, Eagraíochtaí, Clubanna, Gnólachtaí etc i nDún na nGall

Daoine ar imirce ó Dhún na nGall agus daoine a bhfuil ceangal dúchasach acu le Dún na nGall ar fud na cruinne

Daoine a thagann ar cuairt go Dún na nGall nó a bhfuil ceangail acu anseo

Daoine a bhfuil tionchar mór acu, ar nós ár gcuid Ambasadóirí le Nasc Dhún na nGall

Más i nGaeilge atá tú ag scríobh, bheimis buíoch dá gcuirfeá

#DúnnanGallAbú agus #LoveDonegal

araon leis an teachtaireacht, má tá spás agat

Rudaí a thig a scríobh ar Twitter le linn Lá #DúnnanGallAbú

Má tá cónaí ort i nDún na nGall

Scríobh giolcanna faoi do phobal, do ghnólacht, do theaghlach, do chuid oibre, d’áit chónaithe, d’fhoireann spóirt nó do chlub – rud ar bith faoin spéir! – agus úsáid an haischlib #DúnnanGallAbú

Mura bhfuil cónaí ort i nDún na nGall

Má thugann tú cuairt orainn nó má tá dúchas agat anseo, is féidir leat giolcanna a scríobh faoi na rudaí i nDún na nGall a thaitníonn go mór leat, eg na háiteanna, na daoine, agus rudaí le déanamh. Úsáid an haischlib #DúnnanGallAbú

Cuir grianghraf le do ghiolc fosta, má thig leat

Is féidir leat postáil chuig Instragram fosta, má tá cuntas agat agus an t-am agat, ach tá béim againn ar Twitter ar an lá

Roinnt rudaí is féidir a chur sna Giolcanna / Postálacha:

Ag tabhairt cuairte ar Dhún na nGall nó ag taisteal thart ar an chontae

Muintir Dhún na nGall

An Tírdhreach, An Cósta nó na hOileáin i nDún na nGall

Ceol, Ealaíona, Spórt, Saol Mara, Gnó, Cultúr agus Bia

An Ghaeltacht agus an Ghaeilge

Inis dúinn faoi do ghnólacht i nDún na nGall, agus cuir chun cinn é

Mar chuid de Nasc Dhún na nGall ba mhaith linn naisc a neartú agus a mhéadú leo siúd a bhfuil ceangal nó dúchas acu le Dún na nGall (an Diaspóra s’againne), agus an contae a chur chun cinn i measc an oiread daoine agus is féidir ar fud an domhain.

An fáth a bhfuil tábhacht mhór le Lá #DúnnanGallAbú

Mar chuid de Nasc Dhún na nGall ba mhaith linn naisc a neartú agus a mhéadú leo siúd a bhfuil ceangal nó dúchas acu le Dún na nGall (an Diaspóra s’againne), agus an contae a chur chun cinn i measc an oiread daoine agus is féidir ar fud an domhain. Is é Fáilte Éireann a thugann an maoiniú do Nasc Dhún na nGall agus oibríonn muid lenár naisc le Diaspóra Dhún na nGall a neartú chun a leasa siúd agus chun leasa an chontae. Ba mhaith linn níos mó daoine a mhealladh ar cuairt anseo, chun oibre anseo, chun infheistíocht a dhéanamh sa chontae, chun gnólacht a thoiseacht anseo, chun athlonnú anseo nó teacht ar scor anseo, leis an gheilleagar áitiúil a fhás.

Is féidir leat a bheith páirteach mar seo a leanas

Giolcanna pearsanta a dhéanamh ó do chuntas pearsanta agus an haischlib #DúnnanGallAbú a úsáid

Giolcanna a dhéanamh ó chuntas giolcaireachta do chuid oibre, do chlub, do ghrúpa, más féidir

Athghiolcadh a dhéanamh ar ghiolcanna eile faoin haischlib #DúnnanGallAbú (agus postáil ar Instragam fosta)

Iarraidh ar do chairde agus ar bhaill teaghlaigh, in Éirinn agus thar lear, a bheith páirteach ann

Má oibríonn gach duine againn le chéile, is féidir linn Dún na nGall ar chur ag treochtáil ar Twitter,

agus aird a tharraingt ar na rudaí iontacha is ansa linn faoin chontae s’againne.

Giolcanna Samplacha

Seo a leanas roinnt giolcanna samplacha chun smaointe a spreagadh ionat. Brúigh ar íomhá thíos chun leagan níos mó a fheiceáil.

Tuilleadh eolais ó: info@donegaldiaspora.ie

Faigheann Nasc Dhún na nGall maoiniú ó Fáilte Éireann faoin Tionscadal Éireannach Domhanda. Tagann maoiniú breise, tacaíocht oibríochtúil agus urraíocht ó: Comhairle Contae Dhún na nGall, Oifig Fiontair Áitiúil Dhún na nGall, Diaspóra Dhún na nGall, Turasóireacht Dhún na nGall, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, Cumann Forbartha Tionsclaíochta Éireann, Cósta Bia Dhún na nGall, Pramerica, Abbots Diabetes Care, Randox, Óstán Harvey’s Point, agus Pobal Domhanda Dhún na nGall