About Donegal Connect

Welcome to Donegal Connect!

8th October 2020

Donegal Connect is an initiative of Donegal County Council Local Enterprise Office and Economic Development Unit who are working in collaboration to deliver this year’s virtual Donegal Connect to audiences around the world.

In what has been a particularly challenging year due to the pandemic and Brexit, our links with friends and family around the world are even more important than ever. While we cannot be with each other in person, virtual Donegal Connect offers us the chance to reach out to each other using new technology such as online events and virtual reality and to remain connected.

Donegal Connect is a virtual event that showcases all that is great about County Donegal. The event is aimed at Donegal Diaspora to help them further explore and reconnect with their links to County Donegal.  Donegal Connect is also open to those that have no ties with County Donegal, but who are interested in finding out more about the county.

The aim of Donegal Connect is to engage with our Diaspora, both overseas and within Ireland, and anyone considering coming to Ireland, to entice them to make the journey to Donegal to explore the county and to find out why it is a wonderful county to visit, to invest in, to live in and be educated in.

Donegal is a great place to do business, to work and to invest. The future growth of the economy in Donegal is closely intertwined with connecting with people overseas who are interested in returning here or coming for the first time. Remote working is now a really attractive and viable option for people and where better to remote work than Donegal!

While economic growth is important and we want to encourage people to consider Donegal as a really attractive place to live and work, we are also mindful of health and well being and our heritage and culture.  Donegal Connect will also include a Virtual Reality tourism experience highlighting our Wild Atlantic Way signature points and also a local Irish music evening that will take place online.

Donegal Connect takes place online on 8th October 2020 has something for everyone.  Key themes for this year’s event will include relocating to Donegal, remote working, business innovation, tourism and a traditional Irish music extravaganza.

Fáilte go Nasc Dún na nGall!

8 Deireadh Fómhair 2020

Tá Nasc Dhún na nGall 2020 seolta go hoifigiúil agus beidh Clár Imeachtaí lán brí agus eolais ar siúl Déardaoin 8 Deireadh Fómhair.  I measc téamaí na bliana seo beidh an t-athlonnú go Dún na nGall, an chianobair, nuálaíocht ghnó, turasóireacht agus seó mór ceol traidisiúnta.

Agus í ag caint ag seoladh Nasc Dhún na nGall, dúirt an Clr. Rena Nic Dhonnachaidh, Cathaoirleach ar Chomhairle Contae Dhún na nGall: “is tábhachtaí anois ná riamh coinneáil i dteagmháil leis an Diaspóra s’againne thar lear agus laistigh d’Éirinn.  De bhrí go bhfuil an ócáid ar líne in 2020, thig le muintir Dhún na nGall, ó chian is ó chóngar, bheith páirteach agus iad slán sábháilte sa bhaile, agus thig leo níos mó a fhoghlaim faoi na ghnéithe éagsúla a bhaineann le gnó, turasóireacht agus cultúr i nDún na nGall.” 

Beidh trí sheisiún ar siúl mar chuid de Nasc Dhún na nGall 2020. Díreoidh seisiún na maidine ar an Athlonnú go Dún na nGall agus ag obair go cianda ann.  Beidh cainteanna ann ó roinnt daoine a bhog go Dún na nGall, daoine atá ag obair go cianda laistigh den chontae, agus eolas faoi na tacaíochtaí atá ar fáil do dhaoine a d’aistrigh anseo nó atá ag smaointiú ar aistriú anseo.

Dúirt John McLaughlin, Príomh-Fheidhmeannach le Comhairle Contae Dhún na nGall: “le roinnt míonna anuas tá suim mhór léirithe ag daoine teacht go Dún na nGall le cónaí ann.  Is deis é Nasc Dhún na nGall chun eolas a scaipeadh faoin nascacht agus faoin bhonneagar digiteach atá againn anseo agus chun an contae a thaispeáint mar áit iontach le cónaí agus gnó a dhéanamh ann, bíodh sin go cianda nó trí cheann den iliomad mol digiteach atá againn a úsáid.