About Donegal Connect

Welcome to Donegal Connect!

8th October 2020

Donegal Connect is an initiative of Donegal County Council Local Enterprise Office and Economic Development Unit who are working in collaboration to deliver this year’s virtual Donegal Connect to audiences around the world.

In what has been a particularly challenging year due to the pandemic and Brexit, our links with friends and family around the world are even more important than ever. While we cannot be with each other in person, virtual Donegal Connect offers us the chance to reach out to each other using new technology such as online events and virtual reality and to remain connected.

Donegal Connect is a virtual event that showcases all that is great about County Donegal. The event is aimed at Donegal Diaspora to help them further explore and reconnect with their links to County Donegal.  Donegal Connect is also open to those that have no ties with County Donegal, but who are interested in finding out more about the county.

The aim of Donegal Connect is to engage with our Diaspora, both overseas and within Ireland, and anyone considering coming to Ireland, to entice them to make the journey to Donegal to explore the county and to find out why it is a wonderful county to visit, to invest in, to live in and be educated in.

Donegal is a great place to do business, to work and to invest. The future growth of the economy in Donegal is closely intertwined with connecting with people overseas who are interested in returning here or coming for the first time. Remote working is now a really attractive and viable option for people and where better to remote work than Donegal!

While economic growth is important and we want to encourage people to consider Donegal as a really attractive place to live and work, we are also mindful of health and well being and our heritage and culture.  Donegal Connect will also include a Virtual Reality tourism experience highlighting our Wild Atlantic Way signature points and also a local Irish music evening that will take place online.

Donegal Connect takes place online on 8th October 2020 has something for everyone.  Key themes for this year’s event will include relocating to Donegal, remote working, business innovation, tourism and a traditional Irish music extravaganza.

Fáilte go Nasc Dún na nGall!

8th October 2020

Is é atá i Nasc Dhún na nGall ná togra comhoibrithe idir an earnáil phríobháideach agus an earnáil phoiblí i nDún na nGall agus é de chuspóir aige deiseanna úra a chruthú don chontae s’againne. Tríd an togra seo ba mhaith linn nascadh leis an Diaspóra s’againn, bíodh siad thar lear nó anseo in Éirinn, agus nascadh le daoine atá ag smaointiú ar theacht go hÉirinn, chun iad a spreagadh agus a ghríosú leis an turas a dhéanamh go Dún na nGall le haithne agus eolas a chur ar an chontae seo agus a fháil amach cad chuige ar contae iontach é le seal a chaitheamh ann, infheistíocht a dhéanamh ann, cónaí a dhéanamh ann, agus oideachas a fháil ann.

Cé go bhfuil muid ag cur béim ar leith ar dheiseanna úra eacnamaíochta a chruthú do Dhún na nGall, tá rud éigin ann d’achan duine sa tréimhse deich lá a bheas á reáchtáil ag Nasc Dhún na nGall ón 27 Meán Fómhair go dtí 6 Deireadh Fómhair. I measc na n-imeachtaí a bheas ar siúl beidh ceoltóirí clúiteacha ó Dhún na nGall ag seinm in ionaid éagsúla ar fud an chontae; drámaí á leiriú ar stáitsí; siompóisiamaí le haoichainteoirí ar chúrsaí gnó, ar infheistíocht agus ar scileanna; chomh maith le siúlóidí, rásanna, cuairteanna ar oileáin, comórtas seachtar-an-taobh, ceardlanna ar an ghinealas, agus ceisteanna praiticiúla a bhaineann le pilleadh ar Dhún na nGall, gan trácht ar na himeachtaí ar leith bia atá á reáchtáil go speisialta mar chuid den togra.

Is fiú tagairt ar leith a dhéanamh don cheardlann éascaithe a bheas ar siúl i gcomhpháirt le Cumainn agus Líonraí an chontae, bíodh siad lonnaithe thar lear nó anseo in Éirinn, Dé hAoine 4 Deireadh Fómhair in Óstán an Villa Rose, Bealach Féich. Tá súil againn samplaí den dea-chleachtas a chomhroinnt, plé a dhéanamh ar na dúshláin atá romhainn anois agus san am atá theacht, agus roinnt réiteach agus deiseanna a aithint.
Tá lúcháir orainn go bhfuil tacaíocht faighte againn ó roinnt ambasadóirí de chuid Nasc Dhún na nGall, atá ag obair i gcomhpháirt linn leis an togra a chur chun cinn agus a fhorbairt. Ina measc seo ta Paul McGinley, Packie Bonner, agus Mairéad Ní Mhaonaigh, gan ach cuid acu a lua.

Sa bhreis ar an tacaíocht atá ar fáil don togra ó choiste láidir áitiúil ar a bhfuil Comhairle Contae Dhún na nGall, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, Údarás na Gaeltachta, An tÚdaras Forbartha Tionscail, An Oifig Fiontair Áitiúil, An Cósta Bia, Pramerica, Cúram Diaibéitis Abbot, agus Randox, tá tacaíocht á fáil ag an togra fosta ó Fáilte Éireann faoi Thionscnamh Domhanda na hÉireann.